Frequently Asked Questions

 

Waar kan ik voorbeeld opvragingen vinden?

Het testproject om te testen of alle functionaliteit van de RIO API overeenkomt met de specificaties is gepubliceerd op https://github.com/LOD-Onderwijsregistratie/LodApiRioTest. De testcases zijn hier beschreven https://github.com/LOD-Onderwijsregistratie/LodApiRioTest/tree/master/src/test/resources/features en geeft inzicht in de mogelijkheden die de RIO API biedt.

 

Waarom moet ik een API key aanvragen als het om publieke API's gaat?

Omdat wij het opgegeven e-mailadres kunnen gebruiken voor het communiceren over wijzigingen in de API's of over het gebruik van de API. Wij stellen het op prijs als we meer informatie krijgen over wie u bent en wat de motivatie is, maar dit is uiteraard niet verplicht.

Waarom moet ik naar het Kadaster mailen (dataplatform@kadaster.nl) voor een API key?

Dit platform is ontwikkeld in samenwerking met het Kadaster. Het Kadaster ondersteunt al meerdere partijen voor het opzetten van een soortgelijk platform en hiervoor is een centraal loket ingericht namelijk dataplatform@kadaster.nl. We hebben als DUO gekozen om dit loket te gebruiken, omdat dit efficiƫnter is.

 

Is RIO volledig gevuld?

Het is aan de onderwijsinstellingen om een deel van de gegevens correct en volledig aan te leveren. Het is niet mogelijk om vanuit RIO een uitspraak te doen over de volledigheid van dat deel van de gegevens.

 

Zijn de gegevens actueel?

Op dit moment vindt er nachtelijks een verversing plaats. Wanneer gegevens zijn gewijzigd, kan men de wijziging dus de volgende dag in de publicatie verwachten.

 

Kan ik de API's gebruiken om mijn lokale database te synchroniseren?

Het advies is: gebruik API's voor real time opvragingen. Wanneer de API's worden gebruikt voor complete synchronisaties wordt de fair use policy overschreden, zal de performance dramatisch zijn en kan het systeem overbelast raken. Mocht u toch de behoefte hebben aan een synchronisatie, neem dan contact met ons op (gegevensmagazijn@duo.nl).

 

Zijn er vergelijkbare platformen?

Kadaster heeft een soortgelijk platform neergezet voor Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) https://bag.basisregistraties.overheid.nl/. Bent u ook bezig met het opzetten van een dergelijk platform? Laat het ons weten door te mailen naar gegevensmagazijn@duo.nl, we delen graag ervaringen.

 

Is er een API beschikbaar voor het opvragen van wijzigingen in de gegevens?

Meerdere partijen hebben de wens voor een notificatieservice, om zo op de hoogte te worden gehouden van wijzigingen in de gegevens. Deze service kunnen wij momenteel niet bieden, omdat het technisch lastig te realiseren is (de wijzigingen in de Juridische werkelijkheid worden bijvoorbeeld anders verwerkt dan de wijzigingen in de onderwijskundige werkelijkheid ) en hiervoor nog geen standaard is binnen bijvoorbeeld Edukoppeling. Mocht u zinnige input kunnen leveren, deze wens willen uitspreken of soortgelijke notificatieservice kennen? Laat het ons weten door te mailen naar gegevensmagazijn@duo.nl.